Sadakat Kulübü

Günümüzde zorlu rekabet koşulları ve rekabete bağlı olarak artan müşteri beklentileri, firmaları uzun süreli müşteri ilişkileri oluştururken mevcut müşterilerinin bağlılığını da arttırmaya zorlamaktadır. Sadakat yönetimi çözümleri mevcut müşterilerin daha yakından takip edilmesini, daha yakın ilgi gösterilmesini ve markaya duyulan bağlılığın ödüllendirilmesini amaçlar. Müşteri sadakatine katkı sağlayarak uzun dönemde karlılığın ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olur. Müşterilerinizin davranışlarını belirlenmiş kurallar çerçevesinde ödüllendirerek, müşterilerinizi hedefleriniz doğrultusunda davranmaya ikna eder, beklentileri yönetilebilir hale getirir.

Sadakat yönetimi uygulamaları nihai müşterilere yönelik çalışmalarla sınırlı olmayıp ödül, puan ve promosyon faaliyetleriyle bayi, şube ve tedarikçi bağlılığının ödüllendirilmesine de imkan vermektedir.

  • Kurumların mevcut müşteri portföylerini korumasını,
  • Yeni müşteriler kazanmasını,
  • Satışların ve karlılığın arttırılmasını,
  • Pazarlama aktivitelerinin stratejiler doğrultusunda uygulanmasını,
  • Hızlı, kolay ve kurallara dayalı kampanya programlarının hazırlanmasını,
  • Uzun vadeli karlılığın ve rekabet gücünün artırılmasını sağlar.